Tán gẫu Facebook trên Firefox

Vấn đề: khi bạn thoát khỏi website Facebook, phiên tán gẫu  (chat) vẫn tồn tại!!!
Giải quyết: bạn có thể bổ sung tính năng tán gẫu của Facebook vào thanh Sidebar của Firefox, đồng thời yêu cầu tính năng này luôn ở trạng thái kích hoạt cho dù trình duyệt đang làm gì đi chăng nữa.
Cách thực hiện:

  1. Trong Firefox, nhấn <Ctrl>-B để mở thanh Sidebar ở chế độ hiển thị Bookmarks.
  2. Click phải lên thư mục bookmark bạn muốn bổ sung tính năng tán gẫu của Facebook, sau đó chọn New Bookmark.
  3. Đặt tên cho bookmark mới là Facebook Chat (hoặc do bạn đặt tùy ý Smile), sau đó dán địa chỉ URL – http://www.facebook.com/presence/popout.php – vào thư mục Location.
  4. Kế tiếp, bạn đánh dấu tùy chọn Load this bookmark in the sidebar, sau đó nhấn OK.
(Theo TGVT – 3/2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.