Bing hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, Hotmail cho đăng ký hotmail.com.vn

Hôm nay, Microsoft đã chính thức việt hóa công cụ tìm kiếm Bing
(http://www.bing.com). Trước đó Microsoft đã việt hóa Windows Live
(http://home.live.com). Mới đây đã cho đăng ký Windows Live ID:
tencuaban@hotmail.com.vn. Đăng ký Windows Live ID tại đây:
https://signup.live.com

Một vài hình ảnh minh hoạ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.