Ra mắt Bluetooth 4.0

Phiên bản 4.0 của
Bluetooth sẽ tập trung vào tính năng tiết kiệm năng lượng – Bluetooth
năng lượng thấp. Đây là tiền đề cho sự ra đời của các thiết bị cảm ứng
có thể hoạt động với chỉ một viên pin nút áo. Foley cho biết thêm, các
lĩnh vực sức khỏe, y tế, an ninh và giải trí
tại nhà sẽ có những bước phát triển đáng kể với sự giúp sức của chuẩn
giao tiếp mới này. Các ngôi nhà tự động với công nghệ không dây hoàn
toàn, các thiết bị trợ giúp trong luyện tập điền kinh, thiết bị theo dõi
lượng đường trong máu và nhiều hơn nữa sẽ trở thành hiện thực.

Đặc tả giao tiếp mới cũng
sẽ tận dụng các chuẩn Bluetooth cũ tốc độ cao, sử dụng riêng biệt hoặc
kết hợp tùy theo ứng dụng. Theo như tài liệu công bố, khoảng cách sử
dụng cũng sẽ tăng lên đáng kể với Bluetooth 4.0.
Việc tích hợp công nghệ
tiết kiệm năng lượng mới dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 2 năm nay và
do đó các thiết bị sử dụng chuẩn mới này có thể sẽ xuất hiện vào cuối
năm 2010 hoặc đầu 2011.

(vzone)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.