Installing Umbraco CMS web application On Localhost Using Web Platform Installer

Chào các bạn, hôm nay mình xin trình bày với các bạn cách cài đặt ứng dụng web mã nguồn mở Umbraco sử dụng Web Platform Installer (Web Pl). Link download Web Pl: ở đây. Ngoài ra, các bạn có thể xem hướng dẫn cách download và cài đặt Web Pl trong bài viết trước của mình tại địa chỉ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay.

Đầu tiên, các bạn mở Web Pl lên, trong cửa sổ của chương trình, các bạn chọn mục Web Applications –> CMS –> Umbraco CMS –> Install.

umbraco_1

Sau đó, cửa sổ mới hiện ra thông báo cho ta biết những thành phần cần sẽ được tải về và cài đặt vào máy tính. Chọn I Accept để tiếp tục.

umbraco_2

Quá trình download và cài đặt lên máy tính.

umbraco_3

Màn hình mới hiện ra, có 2 lựa chọn cho bạn.

+ Lựa chọn 1: Default Web Site. Khi đó, ứng dụng của bạn sẽ nằm trong Default Web Site của IIS, và các cấu hình đã được thực hiện sẵn.

+ Lựa chọn 2: New Web Site. Khi đó bạn sẽ tiến hành cấu hình web site của mình trên IIS theo các thông tin đã đưa ra.

Ở đây, mình chọn Default Web Site. Chọn Continue để tiếp tục cấu hình.

umbraco_4

Cửa sổ mới hiện ra, trong phần này các bạn sẽ tiến hành cấu hình CSDL, tài khoản Admin… cho ứng dụng web của mình.

umbraco_5

Trong phần này, các bạn nên lưu ý Smile, cụ thể như thế này: Khi bạn dùng SQL Server (Express, Developer,…) 2005, lúc các bạn cài đặt SQL Server mà bạn chọn dùng chung tài khoản với Windows, tức Windows Authentication, thì khi kết nối trực tiếp trong khi tạo mới hoặc lấy CSDL trong SQL Server sẽ bị lỗi kết nối. Lỗi nó như thế này đây.

umbraco_12

Do đó, các bạn có thể thực hiện thủ công, nghĩa là bạn phải tạo CSDL trong SQL Server trước, để giải quyết vấn đề này như sau: đầu tiên, các bạn click phải vào SQL Server Management Studio chọn Run As Administrator. Các bạn làm như thế này nó mới chịu, chứ click vào chạy là nó không cho restart cái SQL Server Management Studio, rồi lại báo lỗi nữa đó.

Trong đó, các bạn tạo một CSDL mới, đặt tên là umbracoCMS chẳng hạn. Trong thư mục Security –> Login, các bạn click phải chọn New Login.

umbraco_7

Các bạn tiến hành tạo một tài khoản đăng nhập mới. Trong đó, các bạn đặt tên, chẳng hạn như trong hình là umbracoUser, chọn ô SQL Server authentication. Bỏ dấu chọn trong ô Enforce password policy (tự động 2 ô bên dưới cũng đi theo luôn), Default database là master.

umbraco_8

Trong thẻ User Mapping (ở khung bên trái), các bạn đánh dấu check vào CSDL mà ta đã tạo lúc nãy. Phần Database role membership bên dưới, các bạn đánh dấu check vào các ô db_datareader, db_datawriter, db_ownerpublic. Chọn OK. Smile

umbraco_9

Trong thư mục gốc, các bạn click phải chọn Properties.

umbraco_10

Trong thẻ Security, bạn chọn ô SQL Server and Windows Authentication mode, chọn OK. Sau đó restart lại để cập nhật cấu hình bằng cách click phải vào thư mục gốc –> Restart.

umbraco_12

umbraco_13

Đợi trong giây lát, sau khi restart xong, các bạn tiến hành kết nối lại Server. Mục đích của việc làm này là để kiểm tra lại kết nối mà chúng ta vửa thiết lập có thành công hay không.

umbraco_14

umbraco_15

Sau đó các bạn tiến hành đăng nhập bằng tài khoản mà chúng ta đã tạo trước đó.

umbraco_16

Nếu thành công thì hãy vỗ tay chúc mừng Smile, còn không thành công thì các bạn thử lại lần nữa xem sao, hoặc liên hệ với mình Smile.

Bây giờ chúng ta quay lại với phần cài đặt Umbraco trên Web Pl. Các bạn điền những thông tin cần thiết vào, lưu ý là chọn Using existing database nha. Sau đó chọn Continue.

umbraco_17

Quá trình kết nối đến SQL Server đã thành công và chương trình tiến hành những bước còn lại.

umbraco_18

Rồi, bây giờ Umbraco đã được cài đặt thành công trên máy của bạn.

umbraco_19

Bây giờ các bạn mở IIS lên và sẽ thấy ứng dụng Umbraco mà các bạn vừa cài đặt đã xuất hiện.

umbraco_20

3 thoughts on “Installing Umbraco CMS web application On Localhost Using Web Platform Installer

  1. Pingback: Xử lý lỗi khi cài đặt website Umbraco trên IIS dùng Web Platform Installer « Huy's space – That's the way it is

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.