Cấu hình website Umbraco (dành cho IT Admin)

Sau khi đã cài đặt thành công Umbraco, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cơ bản cho Umbraco CMS.

Màn hình giao diện cấu hình ban đầu. Chọn Next để tiếp tục.

umbraco_23

Màn hình thông tin giấy phép bản quyền, chọn Next để tiếp tục.

umbraco_24

Màn hình cấu hình CSDL cho website. Thông tin mặc định theo như chúng ta đã khai báo lúc cài đặt website. Chọn Confirm để tiếp tục. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại tùy theo nhu cầu của mình.

umbraco_25

Một chú ý nhỏ khi thực hiện bước này, đó là các bạn nên tắt firewall của trình duyệt virus trước khi chọn nút Confirm, vì nếu không các bạn đôi khi bị chặn kết nối và không thể thực hiện được các bước cấu hình tiếp theo.

Màn hình cài đặt CSDL xuất hiện. Chọn Install để bắt đầu cài đặt.

umbraco_26

Màn hình thông báo việc cài đặt CSDL đã thành công. Chọn Next để tiếp tục cấu hình website.

umbraco_27

Bước kế tiếp là kiểm tra quyền truy cập tập tin. Nếu xuất hiện dòng “Your permission settings are perfect!” thì các quyền truy cập của bạn là hoàn hảo, điều này có nghĩa khi phát triển website, các bạn sẽ không, hoặc ít gặp các lỗi khi cài đặt package cho website của mình. Các bạn nên lưu ý ngay ở phần này, nếu không sau này phát triển website mà gặp lỗi thì sẽ rắc rối lớn, có thể bạn phải cài đặt lại website từ đầu. Chọn Next để tiếp tục.

umbraco_28

Màn hình thiết lập tài khoản cho Admin của site. Các bạn tiến hành điền vào password cho tài khoản này rồi chọn Change Password.

umbraco_29

Màn hình thông báo việc thiết lập tài khoản cho admin thành công, chọn Next để tiếp tục.

umbraco_30

Bước cấu hình cuối cùng trong phần cấu hình website. Nếu bạn chọn mục đầu tiên, có nghĩa là 1 template mang tên “Runway” sẽ được cài đặt thành mặc định, các thành phần sẽ được cài đặt sẵn. Nếu bạn chọn mục thứ 2, tức là website ban đầu sẽ rỗng, và các bạn sẽ xây dựng từ đầu (dành cho những người chuyên nghiệp). Ở đây mình chọn muc đầu tiên và chọn Next để tiếp tục. Để biết “Runway” là gì, các bạn có thể xem video giới thiệu ở ô bên phải.

umbraco_31

Màn hình cài đặt các module cho Umbraco xuất hiện. Bạn có thể chọn module nào mà bạn muốn cài đặt sẵn vào website của mình bằng cách click chọn vào các ô đó rồi chọn nút Install selected modules để tiến hành cài đặt. Nếu bạn không muốn cài đặt module thì chọn bút Continue without installing.

umbraco_32

Màn hình cấu hình cuối cùng sau khi đã thiết lập các bước trước đó thành công. Bạn có thể điền vào thông tin gồm tên (Name) và địa chỉ email để nhận các thông báo về bảo mật và cập nhật nếu có từ website của bạn. Chọn Launch Umbraco để truy cập vào website của bạn.

umbraco_33

Màn hình đăng nhập vào site với tài khoản đã tạo.

umbraco_34

Màn hình làm việc của admin trong Umbraco xuất hiện.

umbraco_35

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công cho website Umbraco của mình.

Chúc các bạn thực hiện được những website đẹp và hiệu quả từ Umbraco CMS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.