Xử lý lỗi khi cài đặt website Umbraco trên IIS dùng Web Platform Installer

Trong bài trước, mình đã trình bày với các bạn cách cài đặt Umbraco trên localhost sử dụng Web Platform Installer. Sau khi cài đặt, bạn có thể gặp một số lỗi sau khi duyệt site trên trình duyệt sau khi đã cài đặt thành công lên IIS.

Link bài viết trước ở đây.

umbraco_21

Lỗi các bạn có thể gặp như thế này.

umbraco_22

1 trong những lý do cho tình huống này đó là IIS của bạn đang sử dụng, 1 trong các Application Pools, Classic của bạn đang dùng là .NET Framework 4, trong khi đó Umbraco được xây dựng dựa trên .NET Framework 3.5, và các script này đã được hỗ trợ trong .NET Framework 4, do đó, khi load website lên, khi đọc file web.config và không tìm thấy các đoạn script này nên sẽ báo lỗi. Cách xử lý như sau:

– Đầu tiên, các bạn copy file web.config vào 1 khu vực nào đó (backup an toàn trước).

– Sau đó mở file này lên, thực hiện bỏ các dòng sau trong tập tin web.config.

<sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, 
 System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 
 PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"> <!--<section name="scriptResourceHandler" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, 
 System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 
 PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" 
 allowDefinition="MachineToApplication" />--> <sectionGroup name="webServices" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, 
 System.Web.Extensions, 
 Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"> <!--<section name="jsonSerialization" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, 
 System.Web.Extensions, 
 Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" 
 requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere" />--> <!--<section name="profileService" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, 
 System.Web.Extensions, 
 Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" 
 requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />--> <!--<section name="authenticationService" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, 
 System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 
 PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" 
 allowDefinition="MachineToApplication" />--> <!--<section name="roleService" 
 type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, 
 System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 
 PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" 
 allowDefinition="MachineToApplication" />--> </sectionGroup>

Ở đây mình dùng dấu comment để đề phòng bất trắc thôi. Các bạn có thể xóa hoàn toàn các đoạn mã đó.

– Lưu lại và ghi đè vào file web.config trong thư mục cài đặt Umbraco trên IIS. Duyệt lại web site và xem kết quả.

umbraco_23

Màn hình cấu hình website đã xuất hiện. Như vậy là vệc cài đặt Umbraco đã hoàn tất. :).

Chúc các bạn tạo ra được các website đẹp và hiệu quả từ Umbraco.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.