Web mới cho điện toán “đám đông”

  Trước thời đại Web, thập niên cuối cùng của kỉ nguyên máy tính (1980 – 1990) chủ yếu liên quan với sự đổi mới ở “bề mặt” máy tính cá nhân: máy tính để bàn và giao diện người dùng máy tính. Trọng tâm của giai đoạn này là làm cho máy tính dễ dùng hơn với những cải tiến như Microsoft Windows, Macintosh, giao diện người dùng nhất quán hơn và tích hợp các ứng dụng với nhau.

crowd

  Thập niên đầu của thời đại Web (“Web 1.0”, 1991 – 2000) tập trung vào hạ tầng: các công nghệ cốt lõi và nền tảng của Web như HTML, HTTP, máy chủ web, công cụ tìm kiếm, công nghệ thương mại và quảng cáo, các kiến trúc cơ bản và mô hình kinh doanh của ứng dụng Web. Phần lớn đầu tư cho Web trong thập niên này chỉ có các nhà phát triển nhìn thấy.

web2image  Ngược lại, thập nhiên thứ hai của Web (“Web 2.0”, 2001 – 2010) chủ yếu tập trung vào “bề nổi”. Nhiều cải tiến không hẳn là công nghệ mà chỉ là các mô hình thiết kế và giao diện người dùng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng về Web. Trong thập niên này, người ta chú trọng đến các mô hình như AJAX, đây là tập hợp các công nghệ và phương thức thiết kế để làm cho trang web trực quan, hấp dẫn và có tính tương tác hơn.

 

  Một tiêu điểm của Web 2.0 đó là nội dung do người dùng tạo ra, đặc biệt là việc “gắn thẻ” (tag) chủ đề cho nội dung. Việc gắn thẻ đã dẫn đến khái niệm “folksonomies” (biến thể từ “taxonomy”) chỉ việc phân loại và tổ chức dữ liệu nhờ cộng đồng người dùng.

  Sự phát triển của Internet và mạng xã hội đã dẫn đến sự bùng nổ thông tin trên Web, chủ yếu là dạng phi cấu trúc. Các công cụ tìm kiếm dựa trên từ khóa cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin này, nhưng chỉ là truy vấn đơn giản. Tìm kiếm trên Web hiện nay không thể sánh với khả năng truy vấn chính xác của cơ sở dữ liệu. Điều này sắp thay đổi.

  web3Hiện người ta nói đến thập niên thứ ba của Web (“Web 3.0”, 2011 – 2020) chuyển trọng tâm trở lại nền tảng bên dưới. Thập niên này sẽ tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng kĩ thuật và nội dung của Web, nhằm làm cho Web hoạt động giống như cơ sở dữ liệu. “Web tri thức” – một khái niệm được Nova Spivak đưa ra có khả năng làm cho thông tin trên Web trở nên “có nghĩa”, cho phép phần mềm có thể “hiểu” tri thức của con người.

(Theo PCWorldVN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.