Một số lưu ý trước khi cài đặt SharePoint 2010

Một số vấn đề cần quan tâm trước khi quyết định cài đặt SharePoint 2010.

  • Chọn SQL Server version: lựa chọn phiên bản Express khi bạn không có ý định mở rộng Server Farm sau này, tuy việc mở rộng lên sau này là hoàn toàn có thể, nhưng bạn nên lưu ý rằng việc nâng cấp từ Express lên Standard hoặc Enterprise sẽ rất phức tạp, khi đó rủi ro cho database là rất cao.
  • Sử dụng IP Address: thiết lập IP động giúp giảm thiểu công việc quản trị, tuy nhiên với IP tĩnh bạn sẽ nâng cao được khả năng bảo mật hơn.
  • Thiết lập các chính sách bảo mật riêng: tùy thuộc vào các cấp độ bảo mật mà doanh nghiệp cần, bạn có thể chọn cài đặt với một hoặc nhiều tài khoản cho IIS và tài khoản truy cập database.
  • Thiếp lập tài khoản Administrator: bạn cần xác định vai trò quản trị chung hoặc cụ thể nào đó. Nếu bạn muốn thiết lập vai trò quản trị, bạn cần chú ý chi tiết đến các tài khoản dịch vụ và các nhóm.
  • Chọn template cho Site: khi bạn tạo một ứng dụng web ban đầu, bạn nên cân nhắc việc tạo các site collection trên đường dẫn root. Site thì có thể điều chỉnh còn template thì không, vì thể hãy cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Bạn cần soạn ra các thành phần thao tác, cấu hình trước khi cài đặt, tối thiểu là IIS, SQL Server, accounts, administrator và những dữ liệu khác. Microsoft Office Visio sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn thiết kế các server farm bao gồm cả ứng dụng Web, IIS và SQL Server database trên đó. Ngoài ra, công việc quan trọng mà bạn cần làm đó là tạo ra các tài khoản Active Directory, nếu sử dụng kiểu chứng thực Active Directory, bạn nên cấu hình nó trước khi cài đặt.

(Tham khảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.