Các vai trò trong quy trình Scrum (Phần 1)

Có 3 vai trò chính được định nghĩa trong Scrum:

Product Owner: người xác định các tính năng có trong sản phẩm.

Scrum Master: người chịu trách nhiệm về tình hình dự án, hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm phát triển và sự phối hợp giữa họ, và loại bỏ những trở ngại ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Team members: các thành viên trong nhóm phát triển chịu trách nhiệm xây dựng và kiểm thử phần mềm chất lượng cao.

Những người khác ngoài Scrum Team chịu trách nhiệm tài trợ, chấp thuận, chuyển giao và hổ trợ. Mặc dù những người này cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của dự án, nhưng họ không phải là một phần của Scrum Team.

Hình dưới đây minh họa việc tổ chức một Scrum Team, bao gồm: 1 Product Owner, 1 ScrumMaster và 6 thành viên thực hiện việc phát triển và kiểm thử.

scrum-team

ScrumMaster

ScrumMaster có 2 trách nhiệm chính sau: đảm bảo hiệu suất của nhóm và theo dõi tình trạng của dự án thông qua release.

ScrumMaster có thể làm tăng hiệu suất của nhóm theo nhiều cách, chẳng hạn:

GOAL SCRUM ACTIVITY
Tăng hết cỡ hiệu xuất trong các lần họp Daily Scrum Meeting
Tăng cường hiệu quả liên lạc trong nhóm Cấu trúc tổ chức đơn giản của một Scrum Team giữ cho các mối liên lạc luôn được kết nối. ScrumMaster đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm luôn trong tình trạng đang “nói chuyện” với nhau.
Loại bỏ những trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ của dự án ScrumMaster thường xuyên theo dõi và ngăn chặn các trở ngại. Việc này bao gồm các công việc đơn giản như là giữ cho nhóm luôn được “kích thích” và làm việc trong môi trường tốt, báo cáo thường xuyên.

Trước khi đi vào các kỹ thuật và đặc điểm của những nhóm làm việc hiệu quả, hãy nghĩ về mặc tiêu cực. Những nhóm làm việc không hiệu quả có những đặc điểm phổ biến sau:

COMMON UNPRODUCTIVE BEHAVIOR HOW A SCRUMMASTER AVOIDS IT
Những cuộc họp không hiệu quả – những cuộc họp xuất hiện quá thường xuyên, quá dài và không đi đến kết quả ScrumMaster và Product Owner ủy quyền lại cho nhóm để xây dựng sản phẩm. Nhóm được ủy quyền để thực hiện hầu như tất cả các quyết định về sản phẩm.
Cá nhân tự đưa ra quyết định mà không cần có đầy đủ thông tin cần thiết Vì cấu trúc của team là tương đối đơn giản, thông tin chuyển đi tự do. Daily Scrum Meeting cho phép thay đổi về ý tưởng, những mối quan tâm rất nhanh chóng.
Những nhóm “lớn” ngăn trở tiến độ Một nhóm Scrum thường rất nhỏ, ít hơn 10 người. Bạn có thể xây dựng nhiều sản phầm phức tạp hơn bằng cách co giãn với Scrum lồng Scrum, nhưng cơ bản vẫn là nhỏ, gọn và linh hoạt.

Công việc của ScrumMaster là đưa ra cấu trúc và các kênh liên lạc để tránh những hoạt động không hiệu quả như trên. ScrumMaster có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng các kỹ thuật hình thức hoặc không hình thức, nhưng dù cho kỹ thuật nào được áp dụng thì ScrumMaster vẫn là người chịu trách nhiệm tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả.

Những hoạt động của ScrumMaster:

– Thực hiện Daily Scrum Meeting

– Thiết lập các mối quan hệ hiệu quả

– Xác định “độ lớn” của team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.