BIỂN, NÚI, SÓNG VÀ EM

Đỗ Trung Quân

 

Xin cám ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thì thầm.

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm đến đỉnh trời
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy.

Anh như núi đứng ngàn năm chung thuỷ
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô bờ… xin chớ ngược ra khơi.

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Biển gần quá, sóng và em gần quá
Anh đủ lởi… để tỏ một tình yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.