Bạn đã từng nhầm lẫn giữa hai loại này bao giờ chưa?

Mã hóa là một phần rất quan trọng trong lĩnh vực bảo mật. Khi bạn thực hiện việc mã hóa, bạn có chắc rằng bạn đang thực hiện đúng việc encrypt nó hay là đang encode nó không. Dưới đây tôi xin đưa ra một số điểm để chúng ta có cái nhìn rõ hơn và để tránh việc nhầm lẫn khi dịch ra tiếng Việt 2 từ này J.

Đầu tiên, về điểm tương đồng:

+ cả hai đều chuyển đổi dữ liệu thành định dạng khác.

+ cả hai đều có khả năng “quay ngược” (hay gọi nôm na là giải mã, không giống với hashing là không có khả năng này).

Sau đây là những điểm khác biệt:

+ Encrypt: mục đích của hành động này là chuyển đổi dữ liệu để giữ bí mật nội dung khỏi sự dòm ngó của người khác, chẳng hạn như gửi một bức thư mật đến ai đó mà chỉ có người đó mới có thể đọc được, hoặc bảo mật việc gửi mật khẩu qua Internet.

clip_image001

Cơ chế: chuyển đổi dữ liệu thành định dạng khác bằng cách mà chỉ có những cá nhân đặc biệt được chỉ định mới có thể chuyển ngược lại để có dữ liệu gốc. Nó sử dụng khóa bí mật, có thể là đoạn văn bản loằn ngoằn và thuật toán nào đó, để thực hiện việc mã hóa này. Ví dụ: bảng mã, thuật toán và khóa là những phần cần phải có để có thể chuyển về đoạn văn bản thường.

clip_image003

+ Encode: mục đích của hành động này là chuyển đổi dữ liệu để nó có thể được dùng đúng (và an toàn) bởi một thành phần khác của hệ thống, chẳng hạn như dữ liệu nhị phân được gửi qua email, hoặc xem các kí tự đặc biệt trên trang web. Mục tiêu của hành động này không phải là giữ bí mật thông tin mà là đảm bảo rằng nó có thể được sử dụng đúng.

clip_image004

Cơ chế: chuyển đổi dữ liệu thành định dạng khác bằng cách sử dụng sơ đồ cấu trúc (scheme) hoàn toàn công khai để nó có thể dễ dàng giải mã được. Nó không cần khóa vì thứ duy nhất cần thiết để giải mã (decode) là thuật toán đã mã hóa (encode).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.