Những smiley icon trên Facebook

Hầu hết chúng ta sử dụng facebook, nhưng không phải tất cả ai cũng biết cách sử dụng smiley trên facebook chat. Một vài người trong chúng ta đôi khi tự hỏi mình làm thế nào mà bên kia gửi smiley qua cho mình được, khi mà trên facebook chat không có phần nào để chọn, mã của smiley là gì…

Việc gửi smiley trên facebook khá đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng mã (code) và nó sẽ được tự động chuyển thành icon cho bạn. Dưới đây là những code mà bạn có thể sử dụng trên facebook.

fb_smiley

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.