Ứng dụng quản lý dự án chuyên nghiệp tích hợp trên SharePoint Server 2010 (Enterprise Project Management)–Guide to install

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị một số thứ trước khi thực hiện việc cài đặt này.

1. Vì Project Server 2010 hoạt động như một ứng dụng dịch vụ (cài thêm khi cần thiết) trên nền SharePoint Server 2010, do đó môi trường cài đặt của bạn cần phải được cài đặt sẵn SharePoint Server 2010. Nếu chưa có, bạn cần phải cài đặt trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng này.

2. Bộ cài đặt Project Server 2010.

Các bước cài đặt:

– Cài đặt Project Server 2010.

Chạy Setup.exe từ bộ cài đặt –> điền Product Key vào –> chọn Continue.

Đánh dấu vào ô I accept the terms of this agreement và chọn Continue.

Chọn nơi lưu trữ và chọn Install Now.

Khi việc cài đặt hoàn tất, bỏ chọn Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now –> chọn Close.

Một khi Project Server 2010 được cài đặt trên từng application server trong farm, bạn phải chạy SharePoint Products Configuration Wizard để tích hợp Project Server với SharePoint Server 2010. Bạn phải chạy wizard này trên mỗi application server trên farm trước khi bạn có thể sử dụng Project Server.

Lưu ý: Chạy Sharepoint Products Configuration Wizard trên một ứng application server tại một thời điêm. Không chạy nó trên nhiều server cùng lúc.

– Chạy SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard.

Vào Start –> All Programs –> Microsoft SharePoint Server 2010 Products –> SharePoint 2010 Products Configuration Wizard.

Tại trang Welcome to SharePoint Products and Technologies chọn Next.

Một hộp thoại thông điệp hiển thị danh sách các service có thể bị restart lại –> chọn Yes.

Trên trang Modify server farm Settings chọn Do not disconnect from this server farm option –> Next (tùy thuộc vào cấu hình của bạn mà tùy chọn này có thể xuất hiện hoặc không).

Nếu server đang lưu trữ trang Central Administration, trang Modify Cetral Administration Web Application Settings sẽ được hiển thị. Chọn No, this machine will continue to host the web site –> Next (tùy thuộc vào cấu hình của bạn mà tùy chọn này có thể xuất hiện hoặc không).

Trên trang Completing the SharePoint Products Configuration Wizard, chọn Next.

Trên trang Configuration Successful chọn Finish.

– Cấu hình các service.

Một khi Project Server 2010 đã được cài đặt, trước khi tạo một trang Microsoft Project Web App và sử dụng Project Server, những bước cấu hình sau bắt buộc phải thực hiện:

+ Kích hoạt Project Application Service.

Trên trang chủ SharePoint Central Administration, trong mục System Settings chọn Manage services on server.

Trên trang Services on Server, chọn server mà bạn muốn chạy Project Application Service từ danh sách Server.

Nếu Project Application Server chưa được kích hoạt, trong danh sách Service, chọn Start kế tiếp Project Application Service.

Một khi bạn đã kích hoạt Project Server service, bạn phải tạo một Project Server service application.

+ Tạo một Project Server service application.

Trên trang chủ Central Administration, trong mục Application Management, chọn Manage service applications.

Trên trang Manage Service Applications, trên thành ribbon, chọn New và sau đó chọn Project Server Service Application.

project_server_2

Trên trang Create Project Web App service application, điền tên cho ứng dụng trong Project Web App service application name. Trong mục Application Pool, chọn một application pool đã có hoặc điền vào tên appliation pool bạn muốn tạo trong Application pool name. Chọn tùy chọn Configurable, và chọn managed account bạn muốn sử dụng để chạy application pool. Chọn OK.

project_server_1

project_server_3

+ Tạo một top level Web site.

Trong Central Administration, trong mục Application Management, chọn Create site collections.

Chọn một ứng dụng web từ danh sách Web Application (nếu không có, bạn phải tạo mới một ứng dụng).

Điền vào tiêu đề cho site collection trong ô Title.

Trong mục Template Selection, chọn một template cho site này.

Trong mục Primary Site Collection Administrator, điền vào tên tài khoản bạn muốn dùng làm người quản trị trang này.

Chọn OK để hoàn tất.

+ Thiết lập quyền Read trên top-level Web site.

Chuyển sang trang gốc (http://<servername&gt;).

Chọn Site Actions.

Chọn Site Permissions.

Chọn Grant Permissions.

Trong Users/Groups, gõ NT AUTHORITY\Authenticated Users.

Dưới Grant Permissions, chọn tùy chọn Add users to a SharePoint group và sau đó chọn <SiteName> Visitors [Read] từ danh sách.

Chọn OK.

+ Tạo một trang PWA (Project Server 2010)

Kiểm tra service của Project Application bạn đã tạo ra ở trên đã được bật lên chưa, nếu chưa thì bạn bật nó lên bằng cách chọn Start.

project_server_5

Tạo một ứng dụng Project web Appproject_server_4

Chọn New Web Application nếu bạn muốn tạo một đường dẫn mới dành riêng cho PWA thay vì đường dẫn mặc định mà SharePoint đưa ra.

project_server_6

Đặt tên cho trang sẽ tạo PWA và chọn template là Microsoft Project Site.

project_server_7

Sau đó chọn OK.

project_server_8

Kết quả là bạn đã có được 1 trang PWA.

project_server_9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.