Cách cài đặt SQL Server Studio Management (2005, 2008, 2008 R2 Express) nếu bị lỗi

Trong quá trình cài đặt SQL Server Express từ 2005 cho đến 2008 R2, các bạn đôi khi gặp phải lỗi là không thể cài đặt công cụ quản trị cho SQL Server. Trong bài viết này, mình sẽ gửi cho các bạn một cách để “vượt qua” lỗi không đáng có này.

Thông thường, bạn sẽ tài về và cài đặt phiên bản Express từ trang của Microsoft không kèm theo công cụ quản trị, nếu may mắn thì bạn tải về vài cài đặt bản có đính kèm công cụ :). Sau khi cài đặt xong SQL Server Express, bạn tải về bộ cài đặt công cụ quản trị về (SQL 2008, SQL 2008 R2)

Lỗi này sẽ xuất hiện khi bạn chọn tuỳ chọn mặc định của bộ cài đặt (Add features to an existing of SQL 2008 R2) cho đối tượng SQL mà bạn đã tạo ra khi cài SQL Server Express.

sql_problem_1

sql_problem_2

Để giải quyết vấn đề này, rất đơn giản, bạn chỉ cần quay lại và chọn tuỳ chọn đầu tiên (New installation or add shared features).

sql_problem_3

Khi đó, lỗi không còn nữa, bạn tiếp tục việc cài đặt của mình.

sql_problem_4

Đánh dấu vào ô Management Tools – Basic

sql_problem_5

Quá trình cài đặt được tiến hành.

sql_problem_6

Thông báo quá trình cài đặt thành công!

sql_problem_8

3 thoughts on “Cách cài đặt SQL Server Studio Management (2005, 2008, 2008 R2 Express) nếu bị lỗi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.