Bật chế độ Safe Mode cho Windows 8 Consumer Preview

Trong Windows 8 Consumer Preview, bạn tìm và mở Command Prompt với quyền Admin (click phải –> Run as administrator).

win8_boot_mode

Gõ câu lệnh sau: bcdedit /enum /v

win8_boot_mode_1

Câu lệnh được thực thi sẽ hiển thị các thuộc tính và thiết lập cho cả Windows Boot Manager và Windows Boot Loader. Trong mục Windows Boot Loader, lưu ý dòng identifier và description, sau đó gõ vào câu lệnh sau:  bcdedit /copy {identifier} /d “<description> (Safe Mode)”

win8_boot_mode_2

Sau khi câu lệnh được thực thi thành công, mở charms bar bằng cách sử dụng phím tắt Windows+C và sử dụng Start Search để mở msconfig.exe, hoặc chuyển đến Start Screen và gõ vào msconfig.exe để tìm trong Apps.

win8_boot_mode_3

Chuyển sang thẻ boot vào đánh dấu vào ô Safe bootMake all boot settings permanent. Chọn OK và khởi động lại máy.

win8_boot_mode_5

Trước khi Windows 8 được nạp vào, bạn nhấn phím F8 để vào trong danh mục Advanced Boot Option.

safe-mode-enter

win8_boot_mode_6

Như vậy là bạn đã có thể vào được chế độ Safe Mode trong Windows 8 Consumer Preview.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.