Tạo liên kết giữa các task

Khi bạn tạo liên kết giữa các task trong project, mặc định Microsoft Project sẽ tạo liên kết dạng Finish-To-Start. Thực tế, trong các project chúng ta có thể sẽ dùng nhiều dạng khác nhau để phù hợp với các trường hợp thực tế. Dưới đây là các dạng liên kết được sử dụng trong thực tế cũng như là trong Microsoft Project.

+ Finish-To-Start: công việc B không thể bắt đầu khi mà công việc A chưa kết thúc.

link_tasks_mp_1

+ Start-To-Start: công việc B không thể bắt đầu khi mà công việc A chưa bắt đầu. Công việc phụ thuộc (B) có thể bắt đầu bất cứ lúc nào sau khi công việc mà nó phụ thuộc (A) bắt đầu.

link_tasks_mp_2

+ Finish-To-Finish: công việc B không thể kết thúc khi mà công việc A chưa kết thúc. Công việc phụ thuộc (B) có thể kết thúc bất cứ lúc nào sau khi công việc mà nó phụ thuộc (A) kết thúc.

link_tasks_mp_3

+ Start-To-Finish: công việc B không thể kết thúc khi mà công việc A chưa bắt đầu. Công việc phụ thuộc (B) có thể kết thúc bất cứ lúc nào sau khi công việc mà nó phụ thuộc (A) bắt đầu.

link_tasks_mp_4

Để thực hiện việc liên kết các task trong Microsoft Project, bạn chọn 1 task mà bạn muốn tác mới phụ thuộc vào nó và sau đó chọn New Task trong thẻ Insert.

link_tasks_mp_5

* Nếu bạn gặp vấn đề trong việc này, bạn có thể vào trong thẻ Tools, chọn Options và sau đó chọn thẻ Schedule, bạn phải chắc rằng ô Autolink inserted or moved task được đánh dấu.*

Liên kết task trong Grant Chart View: chọn task muốn tạo phụ thuộc, giữ CTRL và chọn task muốn phụ thuộc, sau đó chọn biểu tượng liên kết trong thẻ Schedule. Nếu không muốn tạo liên kết nữa, bạn chọn vào biểu tượng bỏ liên kết trong thẻ Schedule.

link_tasks_mp_6 

link_tasks_mp_7

link_tasks_mp_8

link_tasks_mp_9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.