Xử lý lỗi “Unable to open project, no valid Project Detail Page could be found for the project”

Sau khi tạo mới một project trên Project Server 2010, có thể nhiều bạn sẽ gặp phải trường hợp như thế này.

project_server_unable_open_1

Để khắc phục, các bạn có thể làm như sau:

+ Chọn Server Settings trong mục Settings

project_server_unable_open_2

+ Trong phần Workflow and Project Detail Pages, chọn Enterprise Project Types

project_server_unable_open_3

+ Chọn loại project mà bạn đang gặp vấn đề, ở đây mình chọn Basic Project Plan

project_server_unable_open_4

+ Trong trang mới hiện ra, các bạn kéo xuống phần New Project Page/Project Detail Pages bên dưới, chọn các loại trang bạn cần hiển thị, đặc biệt là Project Detail, phần mà mình đang gặp vấn đề và chọn nút Add.

project_server_unable_open_5

Sau đó chọn nút Save để lưu lại. Bây giờ bạn có thể quay lại trang Project Site để xem kết quả Smile.

project_server_unable_open_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.