Cấu hình và tạo trang đa ngôn ngữ với SharePoint 2010

Trước tiên, bạn hãy tải về gói cài đặt ngôn ngữ muốn sử dụng trong SharePoint theo đường dẫn này: SharePoint 2010 language pack (chọn ngôn ngữ và tải về). Gói cài đặt này áp dụng cho SharePoint Server 2010, Project Server 2010, SharePoint Search Server 2010, SharePoint Search Server Express 2010 và Office Web Apps 2010. Sau khi đã tài về thì bạn tiến hành cài đặt và cấu hình lại SharePoint Server 2010 bằng cách chọn SharePoint 2010 Products Configuration Wizard.multilang_sharepoint_2010_1

Sau khi cấu hình lại xong, bạn quay trở lại vào phần Site Settings và sẽ thấy xuất hiện thêm tùy chọn Language settings.

multilang_sharepoint_2010_2

Click vào tùy chọn này để bắt đầu cấu hình lựa chọn ngôn ngữ.

Mặc định ngôn ngữ mà hiện tại chúng ta đang sử dụng là English, và thêm vào đó là tùy chọn ngôn ngữ khác mà chúng ta muốn sử dụng. Bạn có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ khác để sử dụng. Trong trường hợp minh họa này là gói ngôn ngữ Tiếng Việt.

multilang_sharepoint_2010_3

Lúc này, ngay menu bên dưới tên đăng nhập xuất hiện thêm tùy chọn lựa chọn ngôn ngữ, bạn chỉ việc click vào chọn gói ngôn ngữ muốn sử dụng và SharePoint sẽ chuyển đổi cho bạn.

multilang_sharepoint_2010_4

multilang_sharepoint_2010_5

Và công việc cài đặt và thiết lập ngôn ngữ cho SharePoint ban đầu đã hoàn thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình cho site để sử dụng đa ngôn ngữ.

Từ Site Actions -> Site Settings của ứng dụng web, bạn tìm và chọn Variations nằm trong mục Site Collection Administration.

multilang_sharepoint_2010_7

Tại đây, bạn sẽ có nhiều lựa chọn, và quan trọng là ở mục Variation Home, điểm khởi đầu ứng dụng web đa ngôn ngữ của bạn là mục gốc (root), do đó bạn nên chọn “/” và đánh dấu vào chọn Reference existing resource và chọn OK.

multilang_sharepoint_2010_6

Tiếp đó bạn chọn Variation Label ngay bên dưới Variation. Chọn New Label để tạo mục chọn ngôn ngữ.

multilang_sharepoint_2010_8

Trong đó, bạn hãy đánh dấu vào ô Set this variation to be the source variation, khi đó sẽ có một hộp thoại hiện ra, bạn chọn OK và tiếp tục (lưu ý: thiết lập này sẽ không thể đổi lại sau đó). Sau đó bạn tạo một label mới cho ngôn ngữ Tiếng Việt.

multilang_sharepoint_2010_9

Sau đó, bạn chọn Create Hierarchies và chọn OK. Bạn sẽ thấy một thông báo nhỏ là sau khi bạn đồng ý tạo thì sẽ có một job được kích hoạt và sẽ chạy hàng ngày vào trong khoảng thời gian giữa 00:00:00 và 03:00:00.

multilang_sharepoint_2010_10

Khi job đã chạy thành công, bạn sẽ thấy kết quả như bên dưới.

multilang_sharepoint_2010_13

multilang_sharepoint_2010_11

multilang_sharepoint_2010_14

Và khi đó, site collection của top level site sẽ được chuyển sang dùng Publishing Site template vì khi mặc định cấu hình ban đầu là root (“/”). Và như vậy là chúng ta đã có được ứng dụng web song ngữ Anh – Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.