Giới thệu về Agile Marketing

Agile Marketing là một cách tiếp cận áp dụng tinh thần agile (phát triển linh hoạt, xuất thân từ lĩnh vực phát triển phần mềm) vào lĩnh vực marketing với mục tiêu cải tiến tốc độ, khả năng dự đoán, minh bạch và thích ứng nhanh với thay đổi trong các hoạt động marketing.

Các giá trị của Agile Marketing: (theo Agile Marketing Manifesto)

1. Việc học hỏi được xác nhận hơn là các ý kiến và thỏa hiệp: (Validated learning over opinions and conventions)

agile_marketing_intro_1Ở đây muốn đề cập đến bản chất phi tuyến tính của Agile Marketing, đó là một quy trình xác nhận việc học hỏi thông qua một vòng lặp phản hồi thực hiện(implement) – đo lường (measurement) –học hỏi (learn) chứ không phải theo các thỏa hiệp hoặc quyết định dựa trên ý kiến của người được trả lương cao nhất phòng (HIPPO).

2. Tập trung hợp tác với khách hàng hơn là gây cản trở và phân cấp(Customer focused collaboration over silos and hierarchy)

Hợp tác, tập trung vào những nhu cầu của khách hàng để đưa ra những chiến lược marketing tốt hơn thay vì bưng bí, gây chiến tranh công sở và đưa ra quyết định theo thứ bậc.

3. Những chiến dịch thích nghi và lặp hơn là các chiến dịch “khủng”(Adaptive and iterative campaigns over Big-Bang campaigns)

Một cách tiếp cận phi tuyến tính, thích nghi bắt đầu với chiến lược nhỏ được thực hiện nhanh và có được cái nhìn sâu sắc về sự thành công (hoặc thất bại) của nó với khách hàng, sa đó điều chỉnh, tiếp túc tìm hiểu, học hỏi được khuyến khích hơn là các chiến dịch “khủng” (big-bang) nơi những ý tưởng lớn được xây dựng, thực hiện và thường không mang lại thành công. Tiến trình phát triển lặp, nhanh gọn của agile đôi khi không chạy trong những vòng lặp đầu tiên và có thể đòi hỏi cách thực hiện khác hoàn toàn sau đó.

4. Quy trình tìm hiểu khách hàng hơn là dự đoán cứng nhắc (The process of customer discovery over static prediction)

Khách hàng thường không thực hiện theo những cách rõ ràng và có thể đoán được theo như kịch bản chúng ta đưa ra. Việc hiểu về khách hàng là một công việc khó, và trong khi đó nó không thể hoàn toàn đạt đến mức bất định của Nguyên lý bất định cùa Heisenberg, nó đòi hỏi sự tôn trọng không đổi đối với khách hàng và cam kết phù hợp.

5. Lên kế hoạch linh hoạt hơn là cứng nhắc (Flexible vs. rigid planning)

Các kế hoạch đề ra phải thích ứng với thay đổi. Bản thân việc lên kế hoạch không phải là tồi. Dwight D. Eisenhower đã từng nói “Kế hoạch không là gì cả, việc lên kế hoạch mới là tất cả” . Nhưng marketing cũng tương tự với chiến tranh, không có kế hoạch chiến đấu tồn tại liên hệ với quân địch, không có kế hoạch marketing nào tồn tại liên hệ với thực tế thị trường thay đổi liên tục.

6. Đáp ứng lại thay đổi hơn là theo kế hoạch đã định (Responding to change over following a plan)

Giá trị này lấy từ phiên bản gốc sử dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm được trình bày vào năm 2001.

7. Nhiều thử nghiệm nhỏ hơn là những đặt cược lớn (Many small experiments over a few large bets)

Ý tưởng cho giá trị này đến từ bài viết của Scott Brinker là Ideas for Agile Marketing Manifesto. Nó được củng cố bởi hình sau, được trình bày bởi Rohn Jay Miller, dựa trên công trình của David Armano và Made By Many agency.

agile_marketing_intro_2

Những nguyên tắc trong Agile Marketing dành cho marketer: (những nguyên tắc này là những nguyên tắc đang được đề cử)

  • Ưu tiên cao nhất là đáp ứng khách hàng thông qua việc chuyển giao sớm và liên tục các chiến lược marketing giải quyết các vấn đề mà khách hàng mong muốn.
  • Sẵn sàng và lập kế hoạch cho các thay đổi xảy ra, tin vào khả năng nhanh chóng thích ứng với thay đổi là nguồn lợi thế cạnh tranh.
  • Cung cấp các chương trình marketing thường xuyên từ ít nhất 2 tuần cho đến 2 tháng với ưu tiên trong thời gian ngắn.
  • Chiến dịch marketing lớn đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ với người kinh doanh, bán hàng và phát triển.
  • Xây dựng các chương trình marketing xoay quanh việc thúc đẩy các cá nhân. Trao cho họ môi trường và hỗ trợ những gì họ cần và tin tưởng họ để hoàn thành tốt công việc.
  • Học hỏi, thông qua vòng lặp phản hồi xây dựng (build) – đo lường (measure) – học hỏi (learn), là thước đo chính cho sự tiến bộ.
  • Marketing bền vững đòi hỏi bạn phải luôn giữ được nhịp độ đều và liên tục.
  • Đừng sợ thất bại, chỉ tránh đừng thất bại theo cùng một cách 2 lần.
  • Để ý thường xuyên đến các nguyên tắc cơ bản và các thiết kế tốt của marketing để tăng cường sự linh hoạt.
  • Sự đơn giản là cần thiết.

Các Agile Marketer cũng đi theo một quy trình, một quy trình được thiết kế để tăng khả năng kết dính để hỗ trợ việc kinh doanh và bộ phận bán hàng, tăng cường việc giao tiếp giữa trong và ngoài nhóm marketing, và để tăng tốc độ và sự thích ứng của marketing. Quy trình này theo nguyên mẫu của agile nhưng có một chút bổ sung khác biệt về chi tiết, trong bài viết khác tôi sẽ trình bày cho các bạn về cách hoạt động của Agile Marketing như thế nào.

agile_marketing_intro_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.