Format code trong Visual Studio theo ý của bạn

Mỗi lập trình viên có một phong cách viết code riêng của mình, và mình cũng vậy. Đôi khi bạn không thích kiểu format code mặc định của IDE mà bạn đang dùng, chẳng hạn trong bài viết này là Visual Studio, thì bạn hoàn toàn có thể thiết lập lại kiểu format code theo phong cách của bạn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn cách thực hiện với Visual Studio nhanh, gọn lẹ trong vòng 3 nốt nhạc 😀

Trong bài viết này mình dùng Console Application project để minh họa. Đầu tiên bạn tạo một 1 console application và thêm vào các dòng code sau trong tập tin Program.cs

format_code_vs2015_00

 

Trong đoạn code trên, hàm Main có dấu { nằm ở dòng mới theo mặc định của Visual Studio. Nhưng một số lập trình viên, đặc biệt là những ai lập trình javascript thì chắc hẳn sẽ quen với kiểu dấu { ở cuối dòng của hàm. Để thay đổi, trên thanh Quick Launch nằm trên cùng của Visual Studio, bạn gõ từ khóa “format“, 1 cửa sổ kết quả tìm kiếm hiện ra, ở mục Options bạn chọn Text Editor -> C# -> Formatting -> New Lines.

format_code_vs2015_01

Một cửa sổ các lựa chọn hiện ra với phần minh họa trong khung bên dưới cho bạn dễ hình dung kết quả sau khi format là như thế nào.

format_code_vs2015_02

Ví dụ, nếu bỏ chọn trong dòng “Place open brace on new line for control blocks” thì dấu { sẽ được đặt ở cuối của block thay vì nằm ở 1 dòng mới. Có rất nhiều lựa chọn tương ứng với từng loại để chọn format theo phong cách của mình.

format_code_vs2015_03

Một lưu ý ở đây là sau khi bạn cấu hình xong thì phần format sẽ được áp dụng cho các đoạn code bạn viết sau này. Vậy còn những đoạn code bạn đã viết trước đó chưa được format thì làm thế nào? Có 2 cách cho bạn lựa chọn.

Cách 1: dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + K, Ctrl + D để format toàn bộ document mà bạn đang code, hoặc dùng Ctrl + K, Ctrl + F để format cho đoạn code được chọn.

Cách 2: bạn thiết lập chế độ format toàn bộ sau khi lưu bằng cách dùng PowerCommands trong Productivity Power Tools 2015 (mình đang dùng Visual Studio 2015, Productivity Power Tools có các phiên bản riêng dành cho từng phiên bản VS, bạn hãy chọn phiên bản theo phiên bản VS mà bạn đang dùng và công cụ này hoàn toàn MIỄN PHÍ).

format_code_vs2015_04

Từ thanh menu, bạn chọn Tools -> Options, chọn mục Productivity Power Tools -> PowerCommands, đánh dấu vào ô “Format document on save”.

format_code_vs2015_05

 

Từ đây, mỗi khi bạn lưu thì Visual Studio sẽ tự động format code cho bạn, hay nói cách khác là mỗi lần bạn nhấn Ctrl + S thì code của bạn sẽ được format theo kiểu của bạn 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.