Visual Studio Data Tools

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn công cụ làm việc với dữ liệu được hỗ trợ trong Visual Studio mang tên SQL Server Data Tools (SSDT). SSDT là công cụ phát triển cơ sở dữ liệu (csdl) dành cho SQL ServerAzure SQL Database. Với vai trò là lập trình viên về csdl, bạn có thể dùng công cụ này để thiết kế, phát triển, build và publish csdl dễ dàng. SSDT hỗ trợ Visual Studio từ phiên bản 2012 trở đi, bạn vào liên kết mình cung cấp sau đây để tải về phiên bản SSDT tương ứng với phiên bản Visual Studio mà bạn đang sử dụng: tải về SSDT.

(Ghi chú: trong bài viết này, mình sử dụng Visual Studio 2015, SQL Server 2014 cho phần demo)

ssdt_visualstudio_2015_00

Lập trình viên có thể sử dụng các công cụ quen thuộc trong Visual Studio hỗ trợ cho lập trình .NET như code navigation, IntelliSense, refactor, platform-specific validation, debugging và declarative editing trong Transact-SQL editor.

ssdt_visualstudio_2015_01

Phần 1: Quản lý SQL Server Object từ Visual Studio với SQL Server Object Explorer.

Phần 2: Quản lý script với SQL Server Database Project trong Visual Studio.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.